Palworld: Ngôi sao mới sáng chói trên Twitch, vượt mặt cả GTA, LoL và Fortnite