Bản cập nhật Call of Duty: Warzone vô hiệu hóa phụ kiện gây tranh cãi