Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 13/12/2023

Chính sách bảo mật Gamelade.vn

1. Mục đích của chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người dùng khi truy cập và sử dụng website Gamelade.vn. Chính sách này sẽ mô tả cách thức Gamelade.vn thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của người dùng.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng website Gamelade.vn.

3. Thông tin thu thập

Gamelade.vn có thể thu thập các thông tin sau từ người dùng:

 • Thông tin đăng ký: Khi người dùng đăng ký tài khoản trên Gamelade.vn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ email
  • Ngày sinh, giới tính
  • Quốc gia, thành phố
  • Ảnh đại diện
 • Thông tin bình luận: Khi người dùng bình luận trên các bài viết trên Gamelade.vn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ email
  • Nội dung bình luận

4. Cách thức sử dụng thông tin

Gamelade.vn sử dụng thông tin của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Gamelade.vn sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp các dịch vụ như: đăng ký tài khoản, đăng nhập, bình luận,…
 • Tiếp thị và quảng cáo: Gamelade.vn có thể sử dụng thông tin của người dùng để gửi các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi,…
 • Phân tích và cải thiện dịch vụ: Gamelade.vn có thể sử dụng thông tin của người dùng để phân tích và cải thiện chất lượng dịch vụ.

5. Chia sẻ thông tin

Gamelade.vn không chia sẻ thông tin của người dùng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

 • Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Gamelade.vn hoặc người dùng.

6. Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với thông tin của mình:

 • Truy cập thông tin: Người dùng có quyền truy cập thông tin của mình được lưu trữ trên Gamelade.vn.
 • Xóa thông tin: Người dùng có quyền yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi Gamelade.vn.
 • Sửa đổi thông tin: Người dùng có quyền sửa đổi thông tin của mình trên Gamelade.vn.

7. Bảo mật thông tin

Gamelade.vn cam kết bảo mật thông tin của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh để bảo vệ thông tin của người dùng khỏi bị truy cập trái phép, bị sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Gamelade.vn có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng trên website và các kênh thông tin khác của Gamelade.vn.

9. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@gamelade.vn