Chính sách sửa lỗi

Cập nhật lần cuối 19/04/2024

Chính sách này nhằm mục đích xác định quy trình sửa lỗi cho các bài viết và nội dung khác trên Gamelade.vn. Mục tiêu là đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và nhất quán của thông tin được cung cấp cho người đọc.

Phạm vi:

Chính sách này áp dụng cho tất cả các bài viết, tin tức, bài đánh giá, hướng dẫn, hình ảnh và video được đăng tải trên Gamelade.vn.

Quy trình sửa lỗi:

 1. Xác định lỗi: Lỗi có thể được phát hiện bởi người đọc, nhân viên biên tập hoặc thông qua hệ thống kiểm tra chất lượng nội dung của Gamelade.vn.
 2. Báo cáo lỗi: Lỗi cần được báo cáo cho đội ngũ biên tập viên của Gamelade.vn thông qua email, hệ thống quản lý nội dung hoặc bình luận trực tiếp trên bài viết.
 3. Xác minh lỗi: Đội ngũ biên tập viên sẽ xác minh lỗi và đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi.
 4. Sửa lỗi: Lỗi sẽ được sửa chữa kịp thời và chính xác.
 5. Cập nhật nội dung: Nội dung đã được sửa lỗi sẽ được cập nhật trên trang web.
 6. Thông báo cho người đọc: Người đọc có thể được thông báo về việc sửa lỗi thông qua email, thông báo trên trang web hoặc bình luận trực tiếp trên bài viết.

Phân loại lỗi:

 • Lỗi nhẹ: Lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc định dạng nhỏ.
 • Lỗi ít nghiêm trọng: Lỗi thực tế, thiếu thông tin quan trọng hoặc thông tin không chính xác.
 • Lỗi rất nghiêm trọng: Lỗi vi phạm các nguyên tắc đạo đức báo chí hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Gamelade.vn.

Quy trình sửa lỗi cho từng loại:

 • Lỗi nhẹ: Lỗi nhẹ sẽ được sửa chữa trực tiếp bởi đội ngũ biên tập viên.
 • Lỗi ít nghiêm trọng: Lỗi nghiêm trọng sẽ được báo cáo cho ban biên tập để xem xét và đưa ra quyết định sửa chữa phù hợp.
 • Lỗi rất nghiêm trọng: Lỗi nghiêm trọng sẽ được xử lý theo quy trình kỷ luật nội bộ của Gamelade.vn.

Thời gian sửa lỗi:

 • Lỗi nhẹ: Lỗi nhẹ sẽ được sửa chữa trong vòng 24 giờ.
 • Lỗi ít nghiêm trọng: Lỗi nghiêm trọng sẽ được sửa chữa trong vòng 48 giờ.
 • Lỗi rất nghiêm trọng: Lỗi nghiêm trọng sẽ được sửa chữa trong vòng 2 giờ.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Sửa lỗi này, vui lòng liên hệ với đội ngũ biên tập viên của Gamelade.vn qua email: info@gamelade.vn