Chính sách sở hữu

Cập nhật lần cuối 19/04/2024

Chính sách sở hữu này quy định quyền sở hữu và sử dụng nội dung được đăng tải trên trang tin tức game Gamelade.vn. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản của chính sách này.

Nội dung được bảo vệ

Tất cả nội dung được đăng tải trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và mã nguồn, đều thuộc sở hữu của Gamelade.vn hoặc bên cấp phép của Gamelade.vn và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ khác.

Sử dụng nội dung

Bạn được phép truy cập và sử dụng nội dung trên Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, tái bản, phân phối, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai, hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Gamelade.vn.

Liên kết đến Trang web

Bạn được phép tạo liên kết đến Trang web miễn là liên kết không làm tổn hại đến danh tiếng hoặc thương hiệu của Gamelade.vn. Bạn không được phép tạo khung hoặc liên kết ẩn đến Trang web.

Báo cáo vi phạm

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng liên hệ với Gamelade.vn tại [email protected]

Thay đổi Chính sách

Gamelade.vn có quyền sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Trang web.