Cult of the Lamb

  • Bản cập nhật mới của Cult of the Lamb thêm tính năng co-op

    Cult of the Lamb cập nhật thêm tính năng co-op

    Trong bản cập nhật Unholy Alliance của Cult of the Lamb, nhà phát triển Massive Monster đang thêm một tính năng mới có thể thay đổi cách chơi game Trong sự kiện Devolver Direct của Devolver Digital vào ngày 7 tháng 6, một bản cập nhật mới cho Cult of the Lamb đã được công […]

    23:28 Ngày 21 tháng 6 năm 2024