Famicom

  • 40 năm sau, Nintendo Famicom vẫn đi trước thời đại

    Khi năm 1983 bắt đầu, tương lai của trò chơi điện tử ở Bắc Mỹ trông khá ảm đạm. Các kệ hàng trong cửa hàng chật cứng những trò chơi được làm kém chất lượng, và sự quan tâm của người tiêu dùng giảm đáng kể. Các nhà phát triển đã usher in “thời kỳ […]

    19:17 Ngày 12 tháng 6 năm 2024