Gamescom Latam

  • Gamescom Latam công bố chủ nhân của nhiều giải thưởng

    Gamescom Latam công bố chủ nhân của nhiều giải thưởng

    Gamescom Latam 2024 đã công bố toàn bộ danh sách những người chiến thắng giải thưởng, bao gồm một lựa chọn đầy bất ngờ cho Game của năm Lễ hội trò chơi điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh, Gamescom Latam đã tiết lộ những người chiến thắng giải thưởng năm nay, trong đó Chants […]

    08:15 Ngày 17 tháng 7 năm 2024