Gigabyte

  • Gigabyte tiết lộ thông tin về mini PC mới

    Gigabyte tiết lộ thông tin về mini PC mới

    Gigabyte tiết lộ các máy tính cá nhân mini mới có thiết kế modular độc đáo và một số bộ xử lý mới nhất từ dòng Ryzen 8000G của AMD. Gigabyte đã ra mắt các máy tính mini mới “Metal Gear Plus ITX”, được trang bị bộ xử lý “Hawk Point” của AMD. Các máy […]

    21:10 Ngày 21 tháng 5 năm 2024