Insomniac Games

  • Insomniac Games lên tiếng sau khi sa thải hàng loạt nhân sự

    Insomniac Games lên tiếng sau khi sa thải hàng loạt nhân sự

    Nhà phát triển và công ty con của PlayStation, Insomniac Games, đã đưa ra một tuyên bố sau những sự cắt giảm nhân sự tại studio, thể hiện sự buồn bã cho những người bị ảnh hưởng. Insomniac Games, nhà phát triển của loạt trò chơi Marvel’s Spider-Man, đã phát đi một tuyên bố về […]

    21:53 Ngày 21 tháng 4 năm 2024