Knut

  • Streamer-Knut-bị-cấm-trên-Twitch-vì-lái-xe-mất-tập-trung

    Streamer Knut bị cấm trên Twitch vì lái xe mất tập trung

    Streamer Knut của Twitch, với hơn 277.000 người theo dõi, vừa bị cấm khỏi nền tảng vì vi phạm hướng dẫn cộng đồng nghiêm ngặt của Twitch. Nền tảng này nổi tiếng với việc áp dụng chính sách chặt chẽ và không nương tay với cả những streamer nổi tiếng nếu họ không tuân thủ. […]

    22:01 Ngày 25 tháng 7 năm 2024