Pokemon Sleep

  • Sự kiện Pokemon Sleep sắp tới sẽ bổ sung cơ chế mới

    Sự kiện Pokémon Sleep sắp tới sẽ bổ sung cơ chế mới

    The Pokémon Company đã công bố sự kiện Pokémon Sleep Summer Festival, giới thiệu các cơ chế mới để thu thập kẹo trong trò chơi Pokémon Sleep vừa thông báo về sự kiện Summer Festival cho tháng 6 năm 2024, giới thiệu cơ chế Kẹo mới để nâng cao trải nghiệm chơi game. Sự kiện […]

    23:52 Ngày 21 tháng 6 năm 2024