PS5 Pro

  • Nhiều thông tin về PS5 Pro đang bị rò rỉ

    Nhiều thông tin về PS5 Pro đang bị rò rỉ

    Các tin đồn về PS5 Pro tiếp tục lan rộng khi có thêm thông tin về GPU của nó, cho thấy sự nâng cấp đáng kể và các tính năng hoàn toàn mới Các thông tin bổ sung về đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của PlayStation 5 Pro sắp tới đã bị rò […]

    14:57 Ngày 18 tháng 5 năm 2024