Subnautica

  • Subnautica 2 là game online trực tuyến

    Krafton vừa công bố rằng Subnautica 2 sẽ là một game online live-service, điều mà cộng đồng không hề mong đợi. Trong báo cáo tài chính mới đây, Krafton, nhà phát hành thương hiệu PUBG vừa công bố rằng Subnautica 2 sẽ là một game online trực tuyến (live-service). Cụ thể thì phần 2 sẽ […]

    22:53 Ngày 16 tháng 4 năm 2024