WWE 2k25

  • Những tin đồn về WWE sẽ thay đổi cơ chế của WWE 2K25

    Những tin đồn về WWE sẽ thay đổi cơ chế của WWE 2K25

    Nhiều tin đồn gần đây về WWE có thể đòi hỏi WWE 2K25 phải thay đổi để duy trì sự phù hợp với sản phẩm đấu vật hiện tại trên truyền hình WWE tiếp tục đạt được thành công lớn như một sản phẩm truyền hình và thương hiệu lưu diễn, nhưng một số thay […]

    19:26 Ngày 17 tháng 7 năm 2024