28 years later

  • Bộ phim 28 Years Later chính thức được xác nhận

    Sony Pictures chính thức xác nhận thực hiện 28 Years Later sau khi lấy được bản quyền. Sau gần 20 năm chờ đợi loạt phim 28 Days Later sắp chính thức trở lại với phần 3 mang tên 28 Years Later. Theo đó Sony Pictures đã vừa vượt qua WB đẻ lấy được bản quyền […]

    23:24 Ngày 23 tháng 7 năm 2024