2K

  • 2K đang Remake một tựa game chưa được công bố

    2K đang Remake một tựa game chưa được công bố

    Thông tin mới đây tiết lộ rằng một bản làm lại chưa được công bố hiện đang được phát triển tại 2K Games, công ty con của Take-Two Interactive Thông tin vừa xuất hiện gần đây cho thấy 2K Games, một trong những đơn vị phát hành của Take-Two Interactive, đang phát triển một bản […]

    16:30 Ngày 17 tháng 7 năm 2024