Asus ROG Ally X

  • Thông số kỹ thuật của ASUS ROG Ally X bị rò rỉ

    Thông số kỹ thuật của ASUS ROG Ally X bị rò rỉ

    Danh sách thông số kỹ thuật của ASUS ROG Ally X sắp ra mắt đã bị rò rỉ, tiết lộ sự cải tiến về dung lượng pin và nhiều hơn so với ROG Ally ban đầu. Các thông số kỹ thuật chính của ASUS ROG Ally X đã bị rò rỉ, hé lộ trải nghiệm […]

    10:00 Ngày 21 tháng 6 năm 2024