Banjo-Kazooie

  • Leaker báo tin xấu cho các fan của Banjo-Kazooie

    Leaker báo tin xấu cho các fan của Banjo-Kazooie

    Các fan của Banjo-Kazooie có thể sẽ thất vọng khi biết về tình trạng của trò chơi mới trong loạt game nền tảng 3D thân thiện với gia đình này Theo người trong cuộc của Xbox, Jez Corden, có thể không có trò chơi Banjo-Kazooie mới nào đang được phát triển. Đã lâu rồi kể […]

    22:17 Ngày 17 tháng 7 năm 2024