Batman: Arkham Knight

  • suicide-squad-game-characters-looking-upset (1)

    Batman: Arkham Knight vượt mặt Suicide Squad trên Steam

    Trò chơi thế giới mở “Batman: Arkham Knight” của Rocksteady, phát hành cách đây 9 năm, hiện đang có số lượng người chơi đồng thời cao hơn so với “Suicide Squad”. Trò chơi “Suicide Squad: Kill the Justice League” của Rocksteady đang gặp khó khăn trong việc thu hút một lượng người chơi đáng kể […]

    11:00 Ngày 23 tháng 4 năm 2024