Crash Bandicoot 4

  • Doanh số bán hàng của Crash Bandicoot 4 vượt xa mong đợi

    Doanh số bán hàng của Crash Bandicoot 4 vượt xa mong đợi

    Crash Bandicoot 4 đã có doanh số bán hàng tốt hơn dự kiến, với phần tiếp theo được mong đợi từ lâu này đạt hiệu suất tốt sau khi ra mắt vào năm 2020 Doanh số bán hàng mới nhất cho Crash Bandicoot 4: It’s About Time đã tiết lộ rằng trò chơi platformer 3D […]

    23:47 Ngày 18 tháng 5 năm 2024