Dambuster Studios

  • Dambuster Studios mang tin vui dành cho fan của Dead Island 2

    Dambuster Studios mang tin vui dành cho fan của Dead Island 2

    Để kỷ niệm một năm kể từ khi ra mắt, Dambuster Studios có một số tin thú vị dành cho fan của Dead Island 2 về những gì sẽ được mong đợi Dambuster Studios, nhà phát triển của Dead Island 2, có tin vui cho trò chơi về tương lai của nó. Game đã trải […]

    21:05 Ngày 21 tháng 5 năm 2024