Dave the Diver

  • Dave the Diver sẽ xuất hiện trên Playstation

    Dave the Diver sẽ xuất hiện trên Playstation

    Dave the Diver sẽ đến các máy chơi game PlayStation trong những tháng tới và sẽ mang theo Godzilla như một nội dung tải về (DLC) không lâu sau đó.   Trong buổi tối gần đây của PlayStation State of Play, nhà phát triển Mintrocket đã tiết lộ rằng Dave the Diver sẽ xuất hiện […]

    11:39 Ngày 14 tháng 4 năm 2024