Days Gone 2

  • Đừng nên mong chờ Days Gone 2 nữa

    Đừng nên mong chờ vào Days Gone 2 nữa

    Nhà phát triển Bend Studio không muốn mọi người cứ phải mòn mỏi chờ đợi thông tin về Days Gone 2 nữa. Tựa game zombie thế giới mở Days Gone ra mắt hồi năm 2019 được cho là khá đáng thất vọng với Sony PlayStation do không đạt thành công chuyên môn như các game […]

    07:09 Ngày 17 tháng 7 năm 2024