Denuvo

  • Denuvo công bố công nghệ truy vết leaker

    Denuvo công bố công nghệ truy vết leaker

    Công nghệ TraceMark từ Denuvo sẽ cho phép nhà phát triển truy vết các leaker là rò rỉ thông tin về game. Công cụ DRM Denuvo chắc chắn là một trong những kẻ thù khó ưa nhất của game thủ PC khi khiến cho những ai thực sự mua game có trải nghiệm tệ hại […]

    11:48 Ngày 12 tháng 6 năm 2024