Doctor Strange 2

  • Doctor Strange 2 có kinh phí lên tới hơn 400 triệu USD

    Doctor Strange 2 có kinh phí lên tới hơn 400 triệu USD

    Doctor Strange 2 là bộ phim đắt thứ 3 của MCU với kinh phí đạt hơn 414,9 triệu USD. Với việc thời gian gần đây, các phim Disney như Indiana Jones 5 và Ant-Man 3 được tiết lộ kinh phí thực lớn đến ngoài sức tưởng tượng, khiến cho chúng thua lỗ nặng hơn cả […]

    15:41 Ngày 20 tháng 6 năm 2024