Dungeons of Hinterberg

  • Dungeons of Hinterberg sẽ ra mắt demo cuối tuần này

    Dungeons of Hinterberg sẽ ra mắt demo cuối tuần này

    Bản demo của Dungeons of Hinterberg sẽ cho phép người chơi khám phá các hầm ngục – bao gồm một hầm ngục được mô tả là “bất chấp trọng lực” – tham quan Vùng đất Băng hà và gặp gỡ các nhân vật mới trong suốt một chu kỳ ngày đầy đủ trong trò chơi. […]

    10:15 Ngày 20 tháng 6 năm 2024