Ereban: Shadow Legacy

  • Fan của Metal Gear Solid không nên bỏ lỡ tựa game Indie này

    Fan của Metal Gear Solid không nên bỏ lỡ tựa game Indie này

    Một tựa game indie mới trên Steam đang tiếp tục truyền lửa cho những thương hiệu nổi tiếng của thể loại stealth như Metal Gear Solid Khi nói về thể loại stealth, có lẽ tựa game phổ biến nhất mà người ta nghĩ đến là series Metal Gear Solid của Hideo Kojima. Ngoài bộ sưu […]

    18:47 Ngày 21 tháng 5 năm 2024