Fable

  • Tin Đồn: tựa game Fable đã được lên kế hoạch ra mắt

    Tin Đồn: tựa game Fable đã được lên kế hoạch ra mắt

    Các tin đồn mới cho thấy Fable sẽ có vai trò nổi bật tại Xbox Showcase sắp tới, tiết lộ cửa sổ phát hành mới và kế hoạch ra mắt Theo một tin đồn mới, Fable của Playground Games đang được chuẩn bị cho việc phát hành vào năm 2025 và sẽ không theo chân […]

    14:34 Ngày 13 tháng 6 năm 2024