Final Fantasy XIV

  • Final Fantasy XIV: Dawntrail công bố thời gian phát hành

    Final Fantasy XIV: Dawntrail công bố thời gian phát hành

    Người chơi Final Fantasy XIV có thể truy cập sớm vào cuối tháng 6 nếu họ đặt hàng trước ngay từ bây giờ Người chơi “Final Fantasy XIV” sẽ sớm có thể khám phá các vùng đất ấm áp, những ngọn núi lạnh giá, các thành phố rực rỡ, và nhiều hơn nữa với bản […]

    23:42 Ngày 21 tháng 6 năm 2024