Fortnite Mobile

  • Epic Games cập nhật về kế hoạch cho Fortnite trên Mobile

    Epic Games cập nhật về kế hoạch cho Fortnite trên Mobile

    Epic Games đã chia sẻ thông tin cập nhật về kế hoạch đưa tựa game miễn phí đình đám Fortnite trở lại các thiết bị iOS tại một số khu vực trên thế giới Epic Games, nhà phát triển và phát hành của Fortnite, đã chia sẻ thông tin cập nhật về kế hoạch đưa […]

    08:16 Ngày 18 tháng 7 năm 2024