gamespot

  • GameSpot và GameFAQs đã bị chặn gần 1 tuần tại Việt Nam

    GameSpot và GameFAQs đang bị nhà mạng Việt Nam chặn đã gần 1 tuần. Những ngày qua khi người viết cập nhật thông tin để làm việc thì nhận thấy trang GameSpot không truy cập được. Trước đây thi thoảng người viết cũng thấy GameSpot đột nhiên không truy cập được trong vài giờ hay […]

    15:24 Ngày 25 tháng 7 năm 2024