Gran Turismo 7

  • Gran Turismo 7 ra mắt bản update 1.46

    Gran Turismo 7 ra mắt bản update 1.46

    Nhà phát triển Gran Turismo 7, Polyphony Digital, đã phát hành bản cập nhật tháng 4, bao gồm các loại xe mới, sự kiện và nhiều nội dung khác Polyphony Digital vừa phát hành bản cập nhật tháng 4 phiên bản 1.46 cho Gran Turismo 7. Bản cập nhật miễn phí này được đánh dấu […]

    10:34 Ngày 21 tháng 5 năm 2024