GTA: Vice City

  • GTA: Vice City giờ đây có thể chơi trên router

    GTA: Vice City giờ đây có thể chơi trên router

    Một modder đã cài đặt và chơi thành công GTA: Vice City trên một chiếc TP-Link router. Đã 22 năm kể từ khi phát hành lần đầu trên PS2, thế nhưng sức ảnh hưởng của GTA: Vice City vẫn là không thể phai mờ, đặc biệt là với một cộng đồng modder lớn mạnh vẫn […]

    22:48 Ngày 14 tháng 4 năm 2024