Gundam

  • Call of Duty chính thức bổ sung nội dung về Gundam

    Call of Duty chính thức bổ sung nội dung về Gundam

    Gói Tracer đầu tiên của Call of Duty: Modern Warfare 3 dựa trên loạt anime Gundam đã được tung ra chiến trường Call of Duty: Modern Warfare 3 đã tung ra gói Tracer đầu tiên theo chủ đề Gundam. Gói này mang đến một skin cho MS-06S Zaku II vào Call of Duty: Modern Warfare […]

    20:30 Ngày 20 tháng 6 năm 2024