Halo 7

  • Halo 7 có nhà thiết kế chính mới

    Halo 7 có nhà thiết kế chính mới

    Halo 7 của 343 Industries vừa có một nhà thiết kế chính mới, người trước đây đã làm việc tại Bungie và Creative Assembly 343 Industries đã thuê Dan Gniady, trước đây làm việc tại Bungie và Creative Assembly, để làm nhà thiết kế chính mới cho phiên bản chính tiếp theo của loạt trò […]

    07:45 Ngày 17 tháng 7 năm 2024