Home Alone

  • Ngôi nhà trong Home Alone đang được rao bán

    Ngôi nhà trong Home Alone đang được rao bán

    Ngôi nhà trong Home Alone đang được rao báo với giá hơn 5 triệu USD, không bao gồm đống bẫy trong nhà. Loạt phim thiếu nhi kinh điển Home Alone (ít ra là 2 phần đầu tiên) chắc chắn là một phần không thể thiếu đối với tuổi thơ của rất nhiều người. Và giờ […]

    13:21 Ngày 21 tháng 6 năm 2024