Injustice 2

  • john-cena-peacemaker (1).jpeg

    Peacemaker Được Thêm vào Một Trò Chơi Khác của NetherRealm

    Sau khi được tiết lộ cho Mortal Kombat 1, Peacemaker, nhân vật mà người hâm mộ yêu thích của John Cena, tham gia vào một trò chơi đối kháng khác do cùng một nhà phát triển trò chơi tạo ra. Sau khi được công bố xuất hiện trong một trong những thương hiệu trò chơi […]

    12:32 Ngày 23 tháng 4 năm 2024