Jurassic World 4

  • jurassic-world-4-title (1)

    Tiêu đề của Jurassic World 4 có thể đã được tiết lộ

    Tiêu đề của Jurassic World 4 đã là điều được giữ kín cẩn thận, nhưng một báo cáo mới từ một nguồn tin đáng tin cậy có thể đã cuối cùng mang lại câu trả lời cho người hâm mộ. Tiêu đề của Jurassic World 4 có thể cuối cùng đã được xác nhận thông […]

    12:28 Ngày 21 tháng 4 năm 2024