Killer Instinct: Anniversary Edition

  • white-xbox-logo-emblem-submark-with-green-outer-glow-on-blurred-killer-instinct-anniversary-edition-screenshot (1)

    Game độc quyền của Xbox Console nhận bản cập nhật sau 11 năm

    Một trò chơi độc quyền của Xbox Console nhận được một cập nhật lớn sau gần 11 năm, bổ sung mọi thứ từ cải thiện gameplay đến sửa lỗi Killer Instinct: Anniversary Edition, một trò chơi độc quyền cho hệ máy Xbox, đã nhận được một cập nhật toàn diện khác mang lại các cải […]

    10:53 Ngày 22 tháng 7 năm 2024