Lethal Company

  • Lethal Company: Cách để tắt chế độ Friendly Fire

    Bạn đã chán ngấy khi đồng đội cứ troll và đánh gục bạn ?? Dưới đây là cách để bạn tắt chế độ Friendly Fire trong Lethal Company Trong những trò chơi multiplayer như Lethal Company, luôn tồn tại vấn đề griefing, troll, phá hoại trong các phòng chơi công cộng. Một số người chơi […]

    20:51 Ngày 25 tháng 7 năm 2024