LGBT+

  • Gần 1/5 game thủ là người thuộc cộng đồng LGBT+

    Theo báo cáo của GLAAD thì gần 1/5 game thủ là người thuộc LGBT+. Theo báo cáo của GLAAD, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về quyền đại diện cho LGBT+ thì gần 1/5 số game thủ hiện nay là người thuộc cộng đồng LGBT+. Vậy nhưng game với cốt truyện, nội […]

    00:21 Ngày 21 tháng 4 năm 2024