Matrix

  • Phim Ma Trận 5 vừa chính thức được công bố

    Phim Ma Trận 5 vừa chính thức được công bố

    Phần 5 của phim Ma Trận (The Matrix) được công bố vởi biên kịch của Cloverfield, The Martian và The Cabin in the Woods chỉ đạo. Sau sự thất bại nặng nề cả về chuyên môn lẫn doanh thu của The Matrix Resurrections hồi năm 2021, những tưởng loạt phim hành động khoa học viễn […]

    15:53 Ngày 20 tháng 7 năm 2024