mcdonald

  • McDonald hợp tác cùng studio Naruto để làm anime mới

    McDonald hợp tác cùng studio Naruto để làm anime mới

    Nhãn hiệu đồ ăn nhanh McDonald đang hợp tác với Studio Pierrot vốn nổi tiếng với Naruto để thực hiện phim anime mới. Bởi là một thương hiệu toàn cầu được đa phần dân số thế giới biết đến tương tự như Coca-Cola, Disney, Microsoft,… nên thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald cũng thường xuyên […]

    23:01 Ngày 20 tháng 7 năm 2024