Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

  • Hé lộ Gameplay của Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

    Hé lộ Gameplay của Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater giới thiệu gameplay trong Xbox Games Showcase 2024, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn hấp dẫn về trò chơi sắp ra mắt Một trailer mới cho Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, bản làm lại rất được mong đợi của Metal Gear Solid 3: Snake Eater, đã […]

    07:02 Ngày 20 tháng 6 năm 2024