Middle-earth: Shadow of War

  • Middle-earth: Shadow of War đang giảm giá tới 90% trên Steam

    Middle-earth: Shadow of War đang giảm giá tới 90% trên Steam

    Middle-earth: Shadow of War hiện đang giảm giá xuống mức thấp nhất trong lịch sử trên Steam trong thời gian giới hạn Middle-earth: Shadow of War hiện đang được giảm giá 90% trên Steam. Ưu đãi này giảm giá game xuống còn $4.99, tương đương với mức giá thấp nhất từng có trên Steam. Phần tiếp […]

    12:09 Ngày 20 tháng 6 năm 2024