Mortal Kombat

  • Đạo diễn Street Fighter 6 cho biết về màn collab với Mortal Kombat

    Đạo diễn Street Fighter 6 cho biết về màn collab với Mortal Kombat

    Đạo diễn Takayuki Nakayama đã lên tiếng về khả năng thêm các đấu sĩ khách mời từ loạt game Mortal Kombat của NetherRealm Studios. Đạo diễn Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, đã bình luận về khả năng thêm các đấu sĩ khách mời từ loạt game Mortal Kombat của NetherRealm Studios. Danh sách các đấu […]

    07:46 Ngày 17 tháng 7 năm 2024