naruto

  • Phim Naruto live-action đang được triển khai

    Phim Naruto live-action đang được triển khai

    Phim Naruto bản người đóng (live-action) đang được tiến hành bởi đạo diễn của Shang-Chi. Thời gian qua, với việc một số anime và manga được chuyển thành rất thành công sang phim live-action, điển hình như One Piece của Netflix năm ngoái thì không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều dự án mới […]

    10:38 Ngày 22 tháng 7 năm 2024