NBA 2K24

  • NBA 2K24 sẽ loại bỏ Dr Disrespect ra khỏi trò chơi

    NBA 2K24 sẽ loại bỏ Dr Disrespect ra khỏi trò chơi

    NBA 2K24 dự kiến sẽ loại bỏ nội dung liên quan đến Dr Disrespect sau khi streamer này thừa nhận đã nhắn tin ‘không phù hợp’ với thiếu niên NBA 2K24 dự kiến sẽ loại bỏ nội dung liên quan đến Dr Disrespect trong vài ngày tới. Việc loại bỏ này dự kiến sẽ diễn […]

    00:20 Ngày 18 tháng 7 năm 2024