Nickelodeon All-Star Brawl 2

  • mr-krabs-nick-all-star-brawl-2-date (1) (1)

    Nickelodeon All-Star Brawl 2 Tiết Lộ Về DLC Mr. Krabs

    Nickelodeon All-Star Brawl 2 tiết lộ ngày Mr. Krabs từ SpongeBob SquarePants sẽ được thêm vào trò chơi. Nickelodeon All-Star Brawl 2 đã thông báo rằng nhân vật DLC đầu tiên của mình, Mr. Krabs, sẽ được thêm vào trò chơi vào ngày 15 tháng 2. Giống như phiên bản trước, danh sách nhân vật […]

    10:59 Ngày 21 tháng 7 năm 2024